Om kursen

Med hjälp av Design Thinking kan du lösa komplexa problem och skapa användarfokuserade produkter som skapar värde för både affär och användare. På vår tvådagarskurs lär du dig bygga en passande produkt för användare genom att utföra Design Thinking-metodiken och använda metoder för datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering.

Kursen riktar sig till dig som:

 • Jobbar som visuell designer, digital designer, produktägare, utvecklare, SAFe-agilist, kommunikationsstrateg, digital strateg, webbstrateg eller content manager.
 • Arbetar med nyutveckling eller förvaltning av produkter och tjänster. Metodiken kan appliceras på både fysiska och digitala produkter.
 • Vill få en djupare förståelse för användarens/kundens behov.
 • Vill få de rätta verktygen för att kombinera affärsnytta och användarnytta i utveckling av nya produkter.

Kursen går igenom

Kursens upplägg är till stor del praktiskt och innehåller följande moment: 

 1. Användarfokus och affärsvärde 
 2. UX 
 3. Design Thinking – processen 
 4. Case som du arbetar med i en grupp, med följande steg: 
  1. Empathize:  Vi samlar in data om användarna, i deras miljö, med hjälp av observationer och kontextuella intervjuer.
  2. Define: Vi kartlägger användarna, genom att ta fram: ”Empathy maps”- insikter om hur användarna tänker och känner,”Personas”- insikter om användarnas mål och behov, och ”User journeys”- insikter om användarnas beteenden och problem.
  3. Ideate: Vi börjar utforska lösningsrymden genom brainstorming och tar ett gemensamt grepp om helhetsbilden genom ”User story mapping ”och skissteknik.
  4. Prototype:  Vi skapar prototyper i Low fidelity med hjälp av penna och papper.
  5. Test: Validering med användare. 

Kursupplägg

DAG 1

09:00 Praktisk information och agenda
09:20 Incheckning 
09:30
Syfte - användarfokus och användarvärde
10:40
Sammanhang - User experience
11:25 Design Thinking-processen
12:00
Lunch
13:10 Case - Bakgrund och struktur
13:30 Case - Empathize
16:00 Case - Define, teori
16:30 Mellanakt
17:00
Slut för dagen

DAG 2

09:00 Välkomna
09:15 Case - Define, praktik
10:15 Case - Ideate
12:00 Lunch
13:10 Case - Prototype
14:10 Case - Test
15:30 Case - Efteråt
16:25 Vilket är nästa steg?
16:45 Kursavslutning

Tider kan komma att ändras.

Det här lär du dig:

 • Hur Design Thinking kan skapa nytta för både användare och affär.
 • Vad User Experience är och vilket fokus disciplinen har.
 • Att tillämpa Design Thinking / UX-metodik, i och utanför ramverket SAFe 5.0, för att kunna bygga en passande produkt för kunden/användaren.
 • Metoder för datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering.

  Om Design Thinking

  Design Thinking är ett samlingsnamn för metoder och verktyg för problemlösning som sätter kunden i fokus. Vid utveckling av en produkt eller mjukvara läggs fokus ofta på att lösa uppenbara och tydliga problem. Mer sällan åtgärdar den valda lösningen de bakomliggande skälen till att dessa problem faktiskt uppstått. Design Thinking hjälper oss att fokusera på användarens behov och beteenden före utveckling, för att på så vis bättre förstå både vad problemet innebär, och om en specifik lösning skulle lösa problemet väl. Produkten eller tjänsten vi utvecklar skapar på så vis ett högre värde; för såväl affär, som för användare.

  Kursledare

  Alla kursledare är experter. De har arbetat med Design Thinking i många olika projekt och kan dela med sig av konkreta erfarenheter. Vid varje kurstillfälle deltar minst två kursledare. Här är några exempel:

  Tommy Marshall
  Head of UX

  Tommy Marshall leder Zingtons UX-satsning och har arbetat som senior UX- och tjänstedesigner i över 10 år. Han har haft uppdrag på organisationer som Skolverket, Konsumentverket, Scania och SEB. Tommy är en erfaren utbildare, som ofta hjälper kunder i deras digitala transformation. Han är även en van facilitatör av workshopar och talar på olika konferenser regelbundet.

  Läs mer

  Isabella Koniakowski
  UX- och tjänstedesigner

  Isabella är en nyfiken och engagerad UX-designer med flera års erfarenhet som gillar att reda ut komplexa processer för att hitta förändrings- och förbättringspotential. Hon är en pedagogisk och skicklig facilitator som gärna delar med sig av sina insikter och sin kunskap. Hon motiveras av att arbeta tillsammans med andra och av att förbättra användarnas upplevelser, oavsett vilka förutsättningar de har. Tidigare har hon arbetat med komplexa system, användargränssnitt, medarbetarportaler och fintech.

  Läs mer

  Maria Lifsten
  UX- och tjänstedesigner

  Maria är senior UX- och tjänstedesigner och har jobbat brett med UX inom bland annat E-hälsa, försäkringar och som Art Director. Maria gillar att driva workshops där alla deltagare tillsammans hittar bra lösningar och inspireras av varandra. Hon motiveras av att skapa riktigt bra digitala tjänster som skapar affärsnytta, samhällsnytta och som löser problem. Alltid med användaren i fokus.

  Läs mer

  Vad tycker tidigare kursdeltagare?

  "Det var bra att vi fick vara delaktiga i hela processen. Det gjorde att man lärde sig på ett aktivt sätt och tog in informationen lättare, vilket gör att man kommer ihåg den efteråt."
  "Bra översikt över processen med praktiska exempel och detaljerade beskrivningar av olika faser."

  Läs intervjuartikeln med Anna, UX-designer på Pensionsmyndigheten, som gått kursen.


  Välkommen till Zington

  Kursen hålls på plats i centrala Stockholm. Om du önskar en digital kurs kontakta kursansvarig direkt eller maila oss på academy@zingtongroup.com.

  På Zingtons kontor på Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm kommer du få njuta av fina lokaler, fika och lunch. 

  Besök zingtongroup.com