Om kursen

Som Produktägare är ditt ansvar att maximera produktens värde och detta kräver bred kunskap om kunder, organisation, produkten och även tekniken som stöder den. Kursen kommer att ge dig den djupgående förståelse som behövs för att klara av detta ansvar och nå framgång. En viktig del av kursen är att förbereda dig för certifieringen som Professional Scrum Product Owner 1 enligt scrum.org. Vi kommer att gå igenom grundläggande principer och metoder inom Scrum-ramverket och hjälpa dig att tillämpa dessa i praktiken som Produktägare. Vi går igenom grunderna i Scrum-ramverket för att skapa genuin förståelse i kombination med konkreta exempel på hur du kan tillämpa det i din vardag som Produktägare.

Kursen går igenom

  • Hur du förstår och använder Scrum-ramverket, empirisism, roller, aktiviteter och artefakter.
  • Hur du utvecklar människor och team samt själv-managerande team.
  • Hur du hanterar agila produkter, jobbar med framförhållning, sätter vision och strategi, skapar värde, hanterar backlog, kunder och intressenter.

Efter genomförd kurs har du:

  • Kunskap för att genomföra certifiering, Professional Scrum Product Owner I.
  • Kunskap om Scrum (Roller, Aktiviteter och Artefakter).
  • Praktiska exempel på olika former för genomförande av Scrum-event och praxis.

Kursupplägg

Innehållet i kursen baseras på rekommendation från scrum.org. Kursen genomförs under två heldagar med kombination av teori, praktiska övningar och exempel samt interaktion av samtliga deltagare.

Vi genomför även provcertifiering i slutet av kursen för att få kunskap om hur certifieringen går till.

Kursavgiften inkluderar ett certifieringsförsök. Efter kursen får du möjlighet att certifiera dig som Professional Scrum Product Owner I via Scrum.org.

Som deltagare får du ett inlogg till scrum.org, där du kan certifiera dig. För att bli certifierad krävs minst 85% rätt på certifieringsfrågorna.

Kursmaterial ingår för kursdeltagare. Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Christer Mörling
Kvalitetscoach

Christer Mörling är kvalitetscoach med mer än 25 år inom test och QA med passion för agila metoder och arbetssätt. Han är en van föreläsare och presentatör med gedigen erfarenhet som konsult inom många branscher och organisationer.

Läs mer

Välkommen till Zington

Kursen hålls på plats i centrala Stockholm. Om du önskar en digital kurs maila oss på academy@zingtongroup.com. 

På Zingtons kontor på Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm kommer du få njuta av fina lokaler, fika och lunch.

Besök zingtongroup.com