Om kursen

Från 28 juni 2025 omfattas även företag och inte bara offentliga aktörer av lagkrav på tillgänglighet i tjänster och produkter. I den här kursen fokuserar vi på digital tillgänglighet, för redaktionellt innehåll. Du får lära dig vad tillgänglighet är, hur du skriver tillgängligt och hur du enkelt kan testa om det finns problem på din webbplats. Vi förklarar hur de internationella standarder vi följer i Sverige är uppbyggda och vilka kriterier du måste leva upp till när du skapar innehåll, text och microcopy. Vi dyker också ner i vad du behöver veta om kod, samt förklarar varför din SEO blir bättre när du arbetar med tillgänglighet och inkludering. I praktiska övningar får du även granska din webbplats och dina texters tillgänglighet. Vi går igenom hur du kan bygga strukturer runt text som gör innehållet tillgängligt för tekniska hjälpmedel som till exempel tangentbord, skärmläsare och ögonstyrning.

Kursen riktar sig till dig som:

 • Arbetar med text för webb och appar, content, microcopy eller annat skrivande och vill lära dig mer om hur du skapar tillgängligt och inkluderande innehåll.
 • Du kan till exempel vara webbredaktör, copywriter, UX writer, content manager, eller strateg inom kommunikation eller innehåll.

Kursen går igenom

Kursens upplägg är till stor del praktiskt och innehåller följande moment: 

 • Grundläggande om tillgänglighet och inkluderande design
 • Genomgång av standarderna WCAG 2.1 och EN 301 549
 • Kunskap om olika användares tekniska hjälpmedel och förmågor
 • Varför vi måste – och vill – jobba med tillgänglighet
 • Skriva tillgängliga texter 
 • Vilket ansvar ligger på dig som publicerar information
 • Att granska med automatiserade verktyg och manuella tester

Kursupplägg

09:00 Praktisk information och agenda
09:30 Om tillgänglighet och design
10.30 Fika
11:00 WCAG 2.1 och övriga internationella standarder 
12:00 Lunch
13:00 Skapa tillgängliga texter
14:00 Skapa tillgängligt innehåll
15:00 Fika
15:30 Utvärdera tillgänglighet och använda testverktyg
16:30 Sammanfattning
17:00
Slut för dagen

Tider kan komma att ändras.

Efter kursen har du lärt dig:

 • Bygga struktur för tillgängliga texter
 • Skriva tillgängliga och inkluderande texter
 • Hantera olika medietyper, till exempel bilder, video
 • Vad alt-texter är och varför de behövs 
 • Mer om hur tillgänglig kod fungerar
 • Utvärdera tillgänglighet för en text
 • Granska text och innehåll manuellt och med verktyg

   Om tillgänglighet

   Digital tillgänglighet är ett begrepp som omfattar både tekniska och språkliga åtgärder för att en digital tjänst eller produkt ska kunna användas av alla. Tillgänglighet och inkludering skapar värde för både affär och användare, genom att förbättra din webbplats SEO och göra den användbar för fler.

   Kursledare

   Annelie Viklund
   Tillgänglighetsexpert/Utvecklare

   Annelie Viklund är frontendutvecklare och specialiserad på tillgänglighet. Hon har flera års erfarenhet av att hålla föreläsningar och utbilda i digital tillgänglighet, att granska webbplatser och appar på fördjupad teknisk nivå samt att utveckla webbplatser utifrån kraven i WCAG 2.1.

   Läs mer

   Aminata Grut
   UX Writer/Designer

   Aminata Grut är UX designer & UX writer, specialiserad på tillgänglighet, samt på språk som en del av den visuella designen. Hon har jobbat med automatiserade verktyg och testat webbplatser utifrån WCAG 2.1, gjort audits av etablerade företags webbplatser, samt granskat text och design med sikte på tillgänglighet och inkludering.

   Läs mer

   Välkommen till Zington

   Kursen hålls på plats i centrala Stockholm. Om du önskar en digital kurs kontakta kursansvarig direkt eller maila oss på academy@zingtongroup.com.

   På Zingtons kontor på Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm kommer du få njuta av fina lokaler, fika och lunch. 

   Besök zingtongroup.com